Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze zmianami przepisów dotyczących ochrony danych osobowych firma Drewnianydomek.art Emilia Karoń informuje, iż przetwarza tylko niezbędne dane osobowe na potrzeby realizacji zamówień składanych za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO www.drewnianydomek.art. Wpis został opracowany na podstawie ogólnodostępnych przepisów RODO artykuły: 6, 13, 14, 28.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest firma Drewniany domek Emilia Karoń znajdująca się pod adresem Pławanice 98, 22-113 Kamień.

2. Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby realizacji zamówienia. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 punkt b) ustawy o RODO)

3. Odbiorcy danych osobowych
Administrator danych osobowych współpracuje z odbiorcami danych osobowych Pocztą Polską, Inpost, sellingo jako dostawcą platformy, na której umieszczony jest sklep internetowy www.drewnianydomek.art oraz z firmami wskazanymi przez Kupującego na potrzeby realizacji wysyłki zamówienia. (podstawa prawna art. 28 ustawy o RODO)

4. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez 1 rok od momentu złożenia zamówienia na potrzeby odtworzenia złożonego zamówienia.

 

5. Prawo do żądania dostępu do danych osobowych
Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli osoba korzysta z prawa do bycia zapomnianym jednak posiada nieopłacone należności, Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych do czasu rozliczenia zaległych należności. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: drewnianydomek.art@gmail.com. W temacie prosimy o wpisanie RODO.

6. Wymóg podania danych osobowych i ich dobrowolność
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów do jakich zostały zgromadzone. W przypadku braku podania danych, zamówienie nie zostanie zrealizowane.

7. Dane osobowe jakie są niezbędne do realizacji zamówienia
Administrator może pozyskać dane osobowe, które są niezbędne do realizacji zamówienia takie jak:
- Imię i nazwisko (identyfikacja na potrzeby odnalezienia konkretnej osoby składającej zamówienie),
- Numer telefonu (forma kontaktu w celu powiadomienia o zakończonej realizacji zamówienia lub ewentualnych pytań dotyczących zmian w zamówieniu),
- Adres poczty elektronicznej - e-mail (forma kontaktu podczas składania zamówienia w formie elektronicznej),
- Adres wysyłkowy do przesłania zrealizowanego zamówienia (adres niezbędny do dostarczenia zakończonego zamówienia).
Wszelkie pytania prosimy kierować pod adresem drewnianydomek.art@gmail.com

Pytania można również kierować poprzez formularz kontaktowy.